| cz en

Nový projekt s využitím nábytkové řady Fantasy vzniká v následujících krocích.

  1. ÚVODNÍ KONZULTACE

Prvním krokem na začátku každého projektu je schůzka se zákazníkem za účelem:

  • definování požadavků a představ zákazníka

  • zajištění podkladů k tvorbě návrhu

  • navržení dalšího postupu a časového harmonogramu

 

  1. ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Všechny získané informace od zákazníka zakomponují architekti do návrhů nově vznikajícího interiéru.

  • analýza podkladů a nalezení optimálního řešení

  • vypracování kompletního návrhu v několika variantách

  • konzultace navrhovaných řešení se zákazníkem

  • výběr finální varianty

 

  1. REALIZACE

Kompletní realizaci projektu podle předem domluveného harmonogramu.